License to kill

Wall Street Journal Europe

[...]Slechts een formaliteit – de Eerste Kamer moet nog zijn alom verwachte goedkeuring geven – houdt Nederland er nog van af wereldhoofdtad van de geassisteerde zelfdoding te worden. Nederlandse ambassades hebben inmiddels brochures ontvangen om buitenlanders van zelfmoord-toerisme af te houden.

[...]De pers in Nederland beschouwde de discussie over het onderwerp vooral als een strijd tussen een barmhartige meerderheid en een handvol religieuze zeloten. Maar een van de meest waardevolle erfenissen van de westerse beschaving, te weten de soms ongrijpbare waarde die verbonden is met respect voor het menselijk leven, is daarbij vaak vergeten. Tijdens de ondergang van het Romeinse rijk verschilden Grieken en Romeinen met joden en christenen over het leven. Joden en christenen keerden zich tegen zelfdoding, het doden van kinderen (een normaal Romeins gebruik) en het volledig blootstellen van ouden en zieken aan de wetten van de natuur. Het respect voor het leven triomfeerde, zeker in filosofische zin, en werd een vaste overtuiging in de westerse beschaving.

De vraag is aan de orde of de Nederlanders nu een stap voorwaarts zetten op de weg naar zelfbeschikking dan wel de klok terugdraaien. Wat men ook kiest, altijd moet worden bedacht dat wanneer het leven als minder waardevol wordt bestempeld dit gevaarlijke gevolgen kan hebben. Europa heeft wat dat betreft voldoende ervaring opgedaan in de twintigste eeuw toen twee dictators Hitler en Stalin een absolute minachting voor het menselijk leven toonden.

[...]De Nederlanders kunnen wel eens de deur hebben geopend naar een samenleving waar gezonden naar een zieke kijken zoals een veehouder kijkt naar een paard met een gebroken been.

Wij denken niet dat de Nederlanders minder humaan zijn dan de rest van ons. En we beseffen dat over het geheel genomen artsen meer toegewijd zijn om levens te beschermen dan weg te nemen. Ze zullen de wettelijke bescherming die de Nederlanders hen nu willen geven niet misbruiken. Maar er is sprake van een glibberig pad naar beneden. Als we op zekere dag net zo ongevoelig tegenover het menselijk leven staan als ten tijde van de Romeinen dan mag er aan worden herinnerd dat alles begon uit naam van barmhartige mensen die gevoelig waren voor `progressieve' ideeën: de Nederlanders.