Kliq delft onderspit bij aanbesteding

De uitvoeringsinstantie Cadans heeft dertien reïntegratiebedrijven de opdracht gegeven 16.000 arbeidsongeschikten en werkzoekenden aan passend werk te helpen. Het geprivatiseerde onderdeel van Arbeidsvoorziening Kliq heeft hierbij slechts een gering aantal opdrachten binnengehaald. De openbare aanbesteding volgt uit de privatisering van reïntegratie van de werklozen en arbeidsongeschikten. Tot nu toe deden de arbeidsbureaus dit werk, maar vanaf 2001 nemen commerciële bureaus dit over. Het Zwolse bedrijf Alexander Calder kreeg de meeste opdrachten (6.535), gevolgd door het Amsterdamse Serin (2.540). Kliq kreeg er als derde 1.515 toebedeeld.