Kamer ziet niets in voorstel polissen

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in het concept van de Sociaal-Economische Raad om na 2005 burgers te laten kiezen uit twee verzekeringspakketten tegen ziektekosten. Ook moet iedereen tegen de kosten van de huisarts verzekerd kunnen blijven.

Dit bleek gisteren bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid. Tijdens het debat spraken alle fracties over de inrichting van het nieuwe zorgstelsel. Daarbij werd ook gereageerd op het woensdag in de publiciteit gekomen advies van een werkgroep van de SER voor dat stelsel. Dit voorziet onder meer in twee verzekeringspakketten: een `basispolis' (onder meer zonder huisarts) en een 'standaardpolis' (een uitgebreid ziekenfondspakket).

Minister Borst weigerde rechtstreeks te reageren op vragen of zij ook niet vindt dat in elk geval de kosten van de huisarts verzekerd moeten blijven. Zij wil eerst het advies van de SER afwachten en de voorbereiding van het kabinetsstandpunt afronden. Indirect steunde ze het standpunt van de Kamer toen zij vervolgens opmerkte dat ,,de huisartsenzorg voor iedere Nederlander toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Er mag nooit een stelsel komen waarin dat in gevaar komt''.

Vooruitlopend op dat nieuwe stelsel worden verzekeraars al de baas in de zorgsector, maar blijft de overheid er op toezien dat toegang en kwaliteit gegarandeerd zijn en dat het geld doelmatig wordt besteed. De zorg dient binnen enige jaren te veranderen van een sector waarin de hulpverlening strak is gereguleerd in een waar de wensen van de hulpvrager een veel belangrijker rol gaan spelen, aldus Borst. Zij waarschuwde de Kamer er daarbij voor realistisch blijven en niet te verwachten dat al volgend jaar de sector is veranderd in een door de vraag gestuurde markt. De minister sluit daarmee aan bij het concept-advies van de SER. Daarin wordt ervoor gepleit om de eerstkomende jaren, tot 2005, te gebruiken om organisatie en sturing in de sector te verbeteren, duidelijk te maken wie waar verantwoordelijk voor is en om het doen en laten inzichtelijk te maken.

Tijdens het debat in de Kamer waarschuwde een aantal fracties de PvdA om de discussie over het nieuwe stelsel niet te blokkeren. Dit zou gebeuren door alleen over een inkomensafhankelijke premie voor de financiering van de ziektekostenverzekering te willen praten. Borst vindt dat de discussie eerst over de andere problemen in de zorg moet gaan. Afhankelijk van de oplossingen daarvoor kan worden gekeken welke financieringsvorm daar het beste bij past, aldus Borst.