Kamer wil VN-missie naar Israël

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zich actiever moet inspannen in de Veiligheidsraad van de VN om te komen tot een internationale waarnemersmissie in Israël en de bezette gebieden.

De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt: sinds vandaag heeft Nederland zijn voorzitterschap van de Veiligheidsraad afgestaan. Wel is er volgens ingewijden `enige beweging' van de kant van Israël over de mogelijke komst van waarnemers, die het land eerder steeds had afgewezen. De Palestijnen zijn sinds jaar en dag voorstanders van alle vormen van `internationalisering' van het conflict.

De verlangens van de Kamerleden traden deze week aan het licht tijdens een commissieoverleg en een debatavond van het IKV in Den Haag. Volgens het Tweede-Kamerlid Koenders (PvdA) moet Nederland het `momentum' niet verloren laten gaan en het sturen van een missie van internationale waarnemers in de VN `actief agenderen', voordat over een maand verkiezingen in Israël de politieke verhoudingen aldaar mogelijk sterk veranderen. Zo'n actieve rol is voor Nederland met name weggelegd, meent hij, daar andere landen van de Europese Unie, zoals Frankrijk en Duitsland, in dezen een geloofwaardigheidsprobleem hebben. Volgens Koenders zou Van Aartsen ook kunnen overwegen zijn vorige maand uitgestelde bezoek aan Israël op korte termijn alsnog af te leggen.

Hoekema (D66) meent dat een waarnemersmissie een bijdrage kan leveren aan het indammen van het geweld. Hij is er niet op tegen dat de VN ook naar andere varianten kijkt, zoals een mogelijke internationale politiemacht in de bezette gebieden. Ardenne-van der Hoeven (CDA) denkt dat met een waarnemersmissie nog iets gered kan worden van het vredesproces. Sancties zoals opschorting van betrekkingen, zijn voor de Kamerleden niet aan de orde.