Geen regels voor klagende internetkopers

Consumenten krijgen voorlopig geen duidelijkheid waar zij terechtkunnen met klachten over internet-aankopen. De Europese ministers van Justitie hebben gisteren in Brussel alleen overeenstemming bereikt over een juridische grondslag voor het klachtrecht. Het blijft echter onduidelijk of een consument kan klagen in zijn eigen land of in de lidstaat waar de leverancier is gevestigd.

De Europese consumentenorganisatie BEUC dringt al een tijd aan op een nationale klachtenregeling. Maar de Europese ministers zijn het erover eens dat internetkopers of e-shoppers niet te snel naar de rechter moeten stappen. ,,Zeker als het gaat om kleine aankopen zal

men snel overgaan tot onderlinge schikkingen'', zei de Britse woordvoerder. Voor geschillen over grotere aankopen, zoals de aanschaf van een auto via internet, is niet altijd een snelle schikking mogelijk. Wat dat betreft,

biedt de gisteren afgesproken regeling geen uitsluitsel.