Florida wil kiesmannen aanwijzen

Het parlement van Florida gaat eigen kiesmannen benoemen om het presidentschap van George W. Bush veilig te stellen. De Republikeinen, die beide huizen van het parlement beheersen, beleggen daartoe volgende week een speciale zitting.

Joe Lieberman, de kandidaat vice-president naast de Democraat Al Gore, zei in een reactie dat zo'n stap de VS in ,,een constitutionele crisis'' zou storten. Hij sprak van ,,een verschrikkelijke vergissing wanneer de parlementsleden hun oordeel boven dat van de zes miljoen kiezers van Florida plaatsen''.

De benoeming van 25 eigen Republikeinse kiesmannen wordt voorbereid voor het geval de hoogste gerechtshoven in Washington en Florida de weg zouden openen naar hertelling van ruim 13.000 omstreden stemmen. Daar zou de Democraat Gore genoeg extra stemmen aan kunnen overhouden om de kiesmannen van de staat en daarmee het presidentschap te winnen.

Advocaten voor Bush hebben hun juridisch verzet tegen de hertelling aanzienlijk verbreed. Vandaag behandelt het Supreme Court in Washington de zaak die Bush heeft aangespannen tegen een verlengde termijn voor handmatige hertelling in enkele districten, morgen wordt voor de rechtbank in Tallahassee Gore's eis tot vernietiging van het officiële verkiezingsresultaat behandeld.

De Republikeinen willen in die zaak 95 getuigen horen en nog eens 1,2 miljoen stemmen uit andere kiesdistricten naar de rechtbank in Tallahassee laten brengen. Daarmee vertragen zij de uitspraak zodanig dat, zelfs als hertelling wordt toegestaan, de tijd ontbreekt die ook af te ronden. Op 12 december moet iedere staat zijn kiesmannen melden. Gisteren reed een eerste konvooi met bijna een half miljoen stemmen onder politiebegeleiding van Palm Beach naar de hoofdstad van Florida, 900 kilometer naar het noord-westen. Vandaag zouden de 650.000 stemmen uit Miami Dade de tocht maken.

Deskundigen zien steeds duidelijker de mogelijkheid opdoemen dat Florida twee groepen van 25 kiesmannen naar het landelijke Kiescollege gaat sturen. Dan is het Congres, dat begin januari voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeenkomt, verplicht de kluwen te ontwarren. Het Huis van Afgevaardigden moet dan een president aanwijzen en de Senaat een vice-president. Dit `nucleaire' scenario doet zich niet voor als het federale Supreme Court Bush gelijk geeft en zegt dat de eerste officiële uitslag of de tweede (na beperkte handmatige hertelling) de geldige is. Beide won Bush met een krappe meerderheid. In dat geval zijn de lagere rechters gehouden zich daar naar te voegen en rest Gore weinig anders dan zijn nederlaag toegeven.

ACHTERGRONDpagina 5