De Grote Satan 13

Blijkens zijn bijdrage in CS is Rudy Kousbroek nog steeds niet doorgedrongen tot het verhelderende leerstuk van de secundaire oorzaken. Als de paus suggereert dat Maria zijn leven heeft gered, dan bedoelt hij niet dat zij eigenhandig dodelijke kogels uit hun baan boog, doch veeleer dat zij als moeder Gods vurig bad voor het behoud van de paus die nog een taak te vervullen had. Haar gebed werd verhoord door haar verheerlijkte zoon die alles kan en er dus ook geen moeite mee had in een oogwenk te bewerkstelligen dat de kogel zijn doel miste. Wat is er verkeerd aan deze gang van zaken samen te vatten in een dankzegging aan Maria?

Terecht zet Rudy Kousbroek zich af tegen enkele storende eigenaardigheden van de Amerikaanse mentaliteit, maar hij schijnt niet voldoende te beseffen dat de belangrijkste bescherming tegen de door hem opgesomde gruwelen niet de politiek is, maar uitgerekend de door hem als kampioen van alle achterlijkheid beschouwde paus van Rome, die ook al beslissend bijdroeg tot de val van het bolsjewisme. Tel uit uw zegeningen!

    • Ben Hoffschulte