Bever doet het goed in Gelders natuurgebied

De bever voelt zich na zes jaar thuis in de Gelderse Poort. 37 knaagdieren leven inmiddels weer in het gebied van de Rijn ten oosten van Arnhem en Nijmegen. De bever was in Nederland sinds 1826 helemaal verdwenen. Gisteren presenteerde de beverwerkgroep, bestaande uit het Ministerie van Natuur en Landbouw, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds (WNF) het rapport `Perspectief van de bever in Nederland', waaruit blijkt dat de herintroductie ondanks het behaalde succes kwetsbaar blijft.

Dit voorjaar zijn door het onderzoekscentrum Alterra elf beverfamilies en drie eenlingen in het Gelderse Poort gesignaleerd. De populatie groeit volgens de onderzoekers F. Niewold en G. Müskens jaarlijks met ongeveer twintig jongen. Om de groei op de lange termijn te vergroten is het volgens het WNF en Staatsbosbeheer noodzakelijk dat de versnipperde natuurgebieden met elkaar worden verbonden. ,,Ons doel is dat de bevers vanaf Nijmegen door natuurgebieden langs de Rijn naar Rotterdam kunnen komen'', aldus een woordvoerster van het WNF.

Grotere natuurgebieden zijn volgens de WNF noodzakelijk om eerder verdwenen planten- en diersoorten zich verder te laten ontwikkelen, zodat de beverpopulatie verder tot wasdom komt. Al in 1999 is in Krimperwaard (bij Gouda) een bever gesignaleerd die afkomstig is uit Millingerwaard (bij Arnhem). ,,De beesten hebben veel ruimte nodig'', aldus het WNF.

De eerste uitzettingen in 1994 en 1996 waren niet zonder meer succesvol. Stress door het transport en uitzetting plus een onvolledige samenstelling van aangeleverde beverfamilies leidden tot een hoge uitval. Ook nu blijkt de populatie nog kwetsbaar te zijn. Een relatief hoge cadmiumbelasting in het rivierengebied en een verminderde voorplanting door het grote aantal verwante paren doen de Gelderse beverpopulatie wankelen.

Dat de herintroductie van de bever schadelijk kan zijn voor de dijken wil het WNF niet bevestigen: ,,Tot nu toe hebben de bevers nog geen schade aangebracht aan de dijken'', aldus het WNF.