`Antillianen achter verval Millinxbuurt'

De grote instroom van Antillianen heeft een grote rol gespeeld in de teloorgang van de Rotterdamse Millinxbuurt. Dat is een van de conclusies die het Crisis Onderzoek Team (COT) van de Universiteit Leiden trekt.

In de studie, `Een Drugsscene op Zuid', hebben de onderzoekers de oorsprong van de problemen in de Rotterdamse volksbuurt onderzocht. Sinds eind jaren tachtig is de Millinxbuurt, een verzameling van zeven straten in het verlengde van de Maastunnel in Rotterdam-Zuid, achteruit gehold. Het COT ziet daarvoor een groot aantal factoren dat op zeer destructieve wijze op elkaar inwerkte. Voor een deel gebeurde dat `toevallig'.

Zo hadden huisjesmelkers in de buurt vrij spel, was er veel leegstand en werden geplande renovaties almaar uitgesteld. Er waren dus ruim voldoende dealpanden voorhanden.

Verder lagen een metrolijn en enkele stations vlakbij, wat een goede bereikbaarheid voor klanten betekent en geschikt onderdak voor gebruikers. Tenslotte had het gebied zelf al een zekere drugshistorie en werd elders in de stad harder opgetreden tegen de drugsscenes daar. ,,Een ongekende probleemcumulatie'', aldus het COT.

Maar daar kwam nog iets bij. Gedwongen door de slechte economische omstandigheden en aangetrokken door het goedkope woningaanbod, trokken eind jaren tachtig veel werkloze en laagopgeleide Antillianen naar de Millinxbuurt. ,,Dat is nou net een categorie waarvan een minderheid in staat en bereid is om drugs met een uitstekende kwaliteit in te kopen en in de eigen buurt te verkopen'', aldus het COT.

,,Bepaalde Antilliaanse immigranten'' hebben relatief weinig normatieve bezwaren tegen drugshandel, zo stellen de onderzoekers. Ook hebben ze het juiste netwerk en beschikken ze over de juiste aanvoerlijnen voor drugs van goede kwaliteit, bijvoorbeeld via Curaçao. Opsporing is moeilijk, omdat het gaat om een tamelijk gesloten gemeenschap. Binnen korte tijd verwierven Antilliaanse drugshandelaren zich dan ook een monopoliepositie in de wijk.

Instroom van Antillianen in een wijk moet echter niet worden gelijkgesteld met import van drugsproblemen, zo waarschuwt het COT. ,,Hoewel Antillianen zijn verhuisd vanuit de Millinxbuurt naar Pendrecht en Zuidwijk, is daarmee zeker niet gezegd dat de dealpraktijken als het ware meeverhuizen. Sommige Antillianen verlieten nou net de Millinxbuurt omdat zij hinder ondervonden van drugsoverlast en drugscriminaliteit.''

Op 26 november vorig jaar hield de politie een grote fouilleeractie in de Millinxbuurt. Bij deze actie werden alle straten van de buurt hermetisch afgesloten en alle passanten gefouilleerd. Minister Korthals (Justitie) en toenmalig minister Peper (Binnenlandse Zaken) wilden met de actie de mogelijkheden van het fouilleren juridisch onderzoeken. De rechter oordeelde hierop dat de actie onrechtmatig was. De politie hield 31 personen aan, er werden vijf vuurwapens en twaalf slag- en steekwapens in beslag genomen.