Vrouwen op missie

Minister Jorritsma van Economische Zaken gaat volgend jaar op handelsmissie met uitsluitend zakenvrouwen. De bewindsvrouw wil daarmee duidelijk maken dat ondernemen niet langer een zaak is van louter mannen. Het aantal vrouwelijke ondernemers in ons land neemt snel toe. Inmiddels zijn zo'n 200.000 van de 750.000 ondernemers van het vrouwelijke geslacht. Doel van de reis wordt hoogstwaarschijnlijk een Westeuropees land.