`Top in Nice kan in gevaar komen'

Staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) heeft er gisteren voor gewaarschuwd dat de Europese top volgende week in Nice in ernstig gevaar kan komen door de omstreden kwestie van de weging van de stemmen van de afzonderlijke lidstaten.

In een overleg met de Tweede Kamer verklaarde hij dat er veel van afhangt of Frankrijk, dat thans voorzitter van de Europese Unie is, de juiste toon weet te treffen op dit gevoelige punt.

Benschop wilde zich niet vastleggen op een bepaald gewicht voor de stem van Nederland. Het gaat hem er vooral om dat Nederland een stem krijgt die overeenkomt met zijn relatieve gewicht in verhouding tot andere lidstaten. Een belangrijke sleutel hierbij is de omvang van de bevolking. ,,We hoeven niet groter te zijn dan nodig, maar ook niet kleiner dan nodig'', aldus Benschop.

Op dit moment tellen de stemmen van de vier grootste landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittanië) in de Raad van Ministers voor tien.

Spanje volgt met acht stemmen, België, Nederland, Portugal en Griekenland met vijf, Oostenrijk en Zweden met vier. Denemarken, Finland en Ierland tellen voor drie, Luxemburg voor twee.

Verscheidene Tweede-Kamerleden betoogden dat Nederland juist op grond van het demografische criterium een grotere stem in het kapittel verdiende dan België, dat ongeveer zes miljoen mensen minder telt dan Nederland.

Minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) stelde gisteren tijdens een debat in de Eerste Kamer dat wellicht ook de sterke economische positie van Nederland diende mee te tellen. Volgens Benschop had Van Aartsen hiermee geen nieuw criterium willen invoeren, maar had hij slechts een extra overweging willen suggereren om de Nederlandse stem op zijn waarde te schatten.

Behalve over de weging van de stemmen gaat de top in Nice ook over omvang en samenstelling van de Europese Commissie (Nederland wil één commissaris per lidstaat) en over meer besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid, in plaats van unanimiteit.