Rijgedrag

De leden van TeamAlert menen het roekeloze rijgedrag van jongeren te kunnen beïnvloeden door het plaatsen van grote zwarte borden die naar slachtoffers verwijzen (NRC Handelsblad, 15 november).

Het helpt niet. Dat durf ik vrij stellig te beweren na de afgelopen zomer twee weken door Griekenland gereden te hebben. Als daar een dodelijk ongeluk is gebeurd, plaatsen de nabestaanden op de plaats van het ongeluk een `herdenkingskastje'.

Oneerbiedig uitgedrukt ziet het er doorgaans uit als een groot stalen vogelhuisje met aan drie zijden glas. Ze staan duidelijk zichtbaar in de wegberm. Eigenlijk klopt het woord `herdenkingskastje' niet, want het is bestemd voor de ziel van de overledene(n). Maar daar gaat het nu even niet om. Je zou denken dat er van zo'n `kastje' een waarschuwing uitgaat. Dat blijkt echter nergens uit. In heel veel bochten staat er niet één, vaak zijn het er twee of nog meer. Het record aantal dat wij hebben geteld bestaat uit acht `kastjes' in een grote bocht.

Toch blijft iedereen veel te hard rijden in de bochten, en blijven ze in die bochten inhalen, ook al is dat verboden. Aan de aard van de beschadigingen te zien, worden de `kastjes' soms ook ondersteboven gereden.

Mensen die roekeloos rijden, gaan niet rustiger rijden als ze erop gewezen worden dat een ander een dodelijk ongeluk heeft gehad. Ze rijden roekeloos omdat ze denken dat zij zich dat kunnen permitteren.

    • J. Sol