Organisatie VN-vredesmissies

Veiligheidsraad:

* heeft volgens het VN-handvest de primaire verantwoordelijkheid te zorgen voor internationale vrede en veiligheid.

* telt vijftien leden. Ten minste negen moeten instemmen met een vredesmissie. De vijf permanente leden (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Frankrijk) kunnen een veto uitspreken.

* stelt het mandaat van de missie vast.

geeft opdracht

Secretaris-generaal

* doet aanbevelingen over de uitvoering van de missie.

* kiest een commandant.

* vraagt troepen en ander personeel aan de lidstaten.

Department of Peacekeeping Operations (DPKO)

* voert de ambtelijke ondersteuning uit voor de missies.

Lidstaten

* leveren troepen.

* troepen vallen niet onder VN-commando; de lidstaten houden de autoriteit over hun eigen troepen.

Missie

* een sopeciale vertegenwoordiger van secretaris-generaal fungeert als hoofd van de missie. Hij is de eindverantwoordelijke.

* de force commander, de militaire commandant rapporteert aan de speciale vertegenwoordiger.

Bron: VN, Ministerie van Buitenlandse Zaken