Nieuw advies gevraagd inzake vervolging Peper

Het openbaar ministerie in Breda heeft advies gevraagd van enkele advocaten-generaal van het ressort Den Haag over de mogelijke vervolging van oud-burgemeester A. Peper van Rotterdam wegens incorrecte declaraties.

Het dossier, code Athena, is nagenoeg afgerond en heeft strafrechtelijk verwijtbaar gedrag door Peper aan het licht gebracht. Deze feiten zijn in veel gevallen echter zo oud (bij voorbeeld een reis uit 1989) en behelzen soms zulke lage bedragen dat de advocaten-generaal is gevraagd of zij een strafvervolging opportuun vinden. Hangende hun advies is een definitieve vervolgingsbeslissing uitgesteld tot medio december.

Complicerende factor in het onderzoek is dat de financiële administratie van de gemeente Rotterdam, waar Peper burgemeester was van 1983 tot en met 1998, voor een belangrijk deel van de onderzochte periode chaotisch was. Daardoor is een toets op het mogelijk strafrechtelijke karakter van declaraties veelal onmogelijk gebleken. Mede daardoor is van een eventuele vervolging ,,hooguit een zaak van kleine strafrechtelijke omvang'', aldus een betrokkene.

Bij de beslissing over strafvervolging, die op grond van de vastgestelde feiten strikt genomen mogelijk is, speelt op de achtergrond dat het Rotterdamse raadslid M. Kneepkens zich de mogelijkheid heeft geschapen in beroep te gaan tegen een eventueel sepot. Hij kan in dat geval via een zogenoemde artikel 12-procedure bij het Gerechtshof in Den Bosch in beroep gaan tegen een beslissing tot niet-vervolging. Dat zou tot de pijnlijke situatie kunnen leiden dat het Hof het parket alsnog oplegt vervolging in te stellen.

Peper trad afgelopen voorjaar af als minister van Binnenlandse Zaken na een rapport van een Rotterdamse raadscommissie over zijn declaraties. Hij verwierp de negatieve conclusies. Tegen de rol van KPMG in dat onderzoek heeft Peper een procedure aangespannen. Die loopt nog. KPMG bestrijdt de kritiek. Pepers advocaat J. Mentink was niet bereikbaar. In een persbericht bevestigt het OM uitstel van de vervolgingsbeslissing.

Het onderzoek is in handen van het Bredase parket om een belangenconflict van het Rotterdamse OM te vermijden, omdat Peper als burgemeester met dat parket samenwerkte.

    • Tom-Jan Meeus