Museon

In het Museon in Den Haag zijn deze 5500 jaar oude skeletten van een vrouw en een kind te bezichtigen. Ze werden gevonden in een grafveld bij de Vinex-locatie Ypenburg, waar veertig mensen zijn begraven die leefden in de Nieuwe Steentijd. De gemeente Rijswijk heeft de vondst langdurig in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling over de prehistorie. (Foto Roel Rozenburg)