Katvangers

Het valt toch in gemoede niet in te zien dat de in NRC Handelsblad van 22 november beschreven maatregel ter bestrijding van het `katvangen' kan werken. De maatregel behelst immers het blokkeren van de mogelijkheid om auto's waarvan het kenteken nu al is gesteld op naam van een katvanger, over te schrijven naar een andere naam. Hoe voorkomt deze maatregel dat auto's juist worden overgeschreven naar katvangers, wat het werkelijke probleem is? Het gevolg zal dan ook zijn dat alle reeds thans op naam van een katvanger staande auto's tot in lengte van dagen op die namen geregistreerd blijven en dat er alleen maar extra auto's op die namen bijkomen. Er zal een circuit van `tweedehands katvangerauto's' ontstaan; auto's die wel van eigenaar veranderen, maar niet van tenaamstelling. De voorgestelde maatregel leidt er dan ook uitsluitend toe dat het aantal auto's op naam van een katvanger alleen maar groter wordt.

    • Heero D.P. Pol