Jorritsma: dwang windmolenparken

Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil dat er uiterlijk in februari ,,een hard akkoord'' komt met de provincies over het plaatsen van windmolens voor stroomopwekking. Als dat niet lukt, wil ze wettelijke maatregelen treffen om provincies en gemeenten te dwingen tot plaatsing.

De minister zei dit gisteravond aan het slot van de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. Zij reageerde op kritiek van met name PvdA en GroenLinks op het achterblijven van windenergie bij eerdere doelstellingen van het kabinet. Jorritsma kondigde aan dat de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die waarschijnlijk volgende maand door haar collega Pronk zal worden gepresenteerd, passages zal bevatten over locaties voor windenergie. Mochten de afspraken met de provincies en (indirect) gemeenten te weinig effect hebben, dan kunnen op grond van de Vijfde Nota eventueel ,,wettelijke maatregelen'' volgen, aldus de minister.

,,Het aanscherpen van de Vijfde Nota hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de provincies.'' Tot nu toe heeft het kabinet moeite harde afspraken te maken met provincies en gemeenten over de plaatsing van windenergieparken. Volgens Kamerlid De Boer (PvdA) liggen vooral de noordelijke provincies dwars.

Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg staatssecretaris Ybema (Buitenlandse Handel) wederom felle kritiek van de Kamer op zijn vermeende gebrek aan inzet voor zogenoemd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een groot deel van de Kamer wil hierover een gedragscode opstellen voor de overheid. ,,Over minister Ybema, want zo mag hij zich in het buitenland noemen, zijn we tevreden, maar over staatssecretaris Ybema niet helemaal'', aldus het CDA.