INTERNET

Wie meer wil weten over de VN of over vredesmissies kan op internet veel vinden. Ook (oud-)mi-litairen hebben internet ontdekt om ervaringen uit te wisselen.

Verenigde Naties Op de bijzonder uitgebreide site van de VN is heel veel te vinden over vredesoperaties. Liefhebbers van kaarten komen hier zeker aan hun trekken, maar ook op het gebied van geschiedenis en actualiteit wordt de site goed bijgehouden. Via www.un.org kan de homepage van de VN worden bezocht; wie rechtstreeks naar het onderdeel over vredesmissies wil, kan terecht op www.un.org/Depts/dpko.

Ministerie van Defensie Op de site van Defensie is een homepage gemaakt voor Unmee, de vredesmissie naar Eritrea (www.mindef.nl/unmee). Hierop is onder andere achtergrondinformatie te vinden over de missie en het conflict. Ook het thuisfront van de uitgezonden militairen kan hier met vragen terecht. Via de startpagina van het ministerie (www.mindef.nl) kan via het kopje `operaties' allerlei informatie worden gevonden over afgeronde en lopende missies waarbij Nederland betrokken is.

Veteranen Drie jaar geleden hebben Nederlandse veteranen een eigen e-mailgroep opgezet (www.casema.net/~ nedvets). Zo'n 200 veteranen (variërend van oudstrijders uit de Tweede Wereldoorlog tot militairen die in Libanon waren gelegerd) kunnen op deze manier over van alles en nog wat contact houden. Volgens de Nedvetsorganisatie gaan er regelmatig zo'n veertig mailtjes per dag heen en weer. Eind 1999 heeft voormalig blauwhelmer Ron Visser een eigen e-mailgroep opgezet voor VN-veteranen (www.bluehelmet.nl), inmiddels ook met zo'n 200 leden. Als reden geeft Visser op zijn site: het onbegrip tussen `traditionele' veteranen, die te maken hadden met herkenbare vijanden, en de `vredesveteranen', die ook achteraf nog worstelen met hun onduidelijke rol in de conflicten waarbij ze betrokken werden.