Foto De Gaay

Onder de foto bij het stuk Heilige dwang (in de krant van 25 november, pagina 34) zat naast premier Den Uyl niet Bas de Gaay Fortman, maar zijn vader W.F. de Gaay Fortman.