EU wil drastische visvangstbeperkingen

De Europese Commissie wil een drastische beperking van de kabeljauwvangst. Brussel overweegt de voor volgend jaar toegestane vangsthoeveelheid met 50 procent te beperken. Die van makreel zou met 40 procent teruggebracht moeten worden en de heekvangst moet driekwart omlaag. Een groep europarlementariërs uit alle Noordzeelanden luidde vandaag de noodklok. Zij hebben vooroverleg gehad met topambtenaren van de Commissie, die een dezer dagen een voorstel voorlegt aan de lidstaten. De verantwoordelijke ministers nemen daarover dan half december een besluit.