Weer leider `Vrij Papoea' gearresteerd

De Indonesische politie heeft vandaag Theys Hiyo Eluay, de hoogste leider van de beweging voor een 'vrij Papoea', gearresteerd.

Evenals secretaris-generaal Thaha M. Alhamid, die gisteren werd aangehouden, wordt Eluay (63), de voorzitter van het zogenoemde Papoea-Presidium, verdacht van `misdrijven tegen de staatsveiligheid en de openbare orde'. Ofschoon de politie rept van een ,,lopend onderzoek naar strafbare feiten uit het verleden'' lijkt ze vastbesloten de als separatistisch gebrandmerkte Papoeabeweging te verlammen voordat deze op 1 december de `soevereiniteit van West-Papoea' plechtig zal herbevestigen. Een rechercheur liet zich ontvallen: ,,We gaan hen één voor één oppakken''. De voorbereidingen voor de viering van vrijdag gaan intussen gewoon door.

Alhamid heeft de Papoeabevolking gisteravond via zijn advocate opgeroepen haar kalmte te bewaren. Woedende militanten dreigden met acties in de provinciehoofdstad Jayapura, maar zagen daar na dit pleidooi van af. Eluay, traditioneel leider van de Sentani, een Papoeavolk uit de streek ten westen van Jayapura, verscheen vanmorgen in Sentani-dracht op het politiebureau. Zijn escorte – ongeveer tachtig leden van de Satgas Papua, de ordedienst van de beweging – werd bij de poort tegengehouden door manschappen van de Mobiele Brigade.

Het door de jongste arrestaties geamputeerde Papoea-Presidium, het uitvoerende orgaan van de beweging, vergaderde vanmiddag over de gang van zaken op 1 december, de dag waarop in 1961 voor het eerst de Papoeavlag werd gehesen voor het gebouw van de Nieuw-Guinea Raad, het eerder dat jaar door het Nederlandse gezag geïnstalleerde parlement. De provinciale politiechef heeft voor vrijdag politiek getinte manifestaties verboden en alleen toestemming gegeven voor `religieuze en culturele' bijeenkomsten.

Het Presidium boog zich over de verklaring die vrijdag zal worden voorgelezen op een bijeenkomst voor het voormalige parlementsgebouw in het centrum van Jayapura. Daar wappert nog steeds de Morgenster, de vlag van West-Papoea, naast het Indonesische rood-wit. Thom Beanal, vice-voorzitter van het Presidium, bezwoer zijn medeleden zich strikt te houden aan het mandaat dat zij op 4 juni kregen van het Papoeacongres en ,,zinloos bloedvergieten'' te voorkomen. Het congres gaf het Presidium opdracht een dialoog aan te gaan met de regering in Jakarta, buitenlandse steun te zoeken voor de vrijheidsstrijd van de Papoea's en over die inspanningen op 1 december verantwoording af te leggen. ,,Ik weet'', aldus Beanal, ,,dat sommigen niet kunnen wachten met de vorming van een overgangsregering, maar zij moeten schikken in de besluiten van de meerderheid. De Indonesiërs kunnen ons met gemak uitroeien.''

    • Dirk Vlasblom