Schoonmaker komt vaak in WAO

Werknemers in de schoonmaaksector en de uitzendbranche lopen het grootste risico om in de WAO te belanden. In absolute aantallen levert de zorgsector de grootste bijdrage aan de huidige groei van het aantal arbeidsongeschikten.

Dat blijkt uit een analyse in 65 sectoren die het ministerie van Sociale Zaken heeft laten uitvoeren. Op de duizend werknemers zijn in de schoonmaaksector er 28 arbeidsongeschikt, bij de uitzendbureaus gaat het om twintig op de duizend werknemers. Ook de bouw scoort slecht met zeventien arbeidsongschikten op duizend werknemers. De arbeidsomstandigheden en de grote afstand tussen werknemers en hun baas zijn volgens staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) de verklaringen voor het grote aantal WAO'ers in deze sectoren. ,,In deze sectoren is sprake van een losse band. De werknemer spreekt zijn baas nauwelijks aan op de arbeidsomstandigheden, aan de andere kant is er ook weinig sociale controle op het ziekteverzuim. Dat werkt weer door naar de WAO.''

Van de ruim 90.000 nieuwe WAO-uitkeringen in 1999 nam de zorgsector 40 procent voor zijn rekening. De koppositie is volgens Sociale Zaken niet verwonderlijk omdat de zorg ook de grootste sector is met 850.000 werknemers. De zorg scoort goed met de uitstroom uit de WAO. ,,Maar of dat betekent dat dat komt door fantastisch beleid, vraag ik me af'', aldus Hoogervorst. ,,In de zorg wordt veel te lang niet omgekeken naar zieke werknemers. Pas rond de WAO-keuring (na één jaar ziekte, red) ontstaat een gevoel van urgentie.'' De overheid en de zakelijke dienstverlening doen het goed als het gaat om WAO-instroom. Defensie springt er het meest positief uit, maar dat komt vooral door het functionele leeftijdontslag dat meestal bij 55 jaar ligt.

De verschillen tussen sectoren tonen volgens Hoogervorst aan dat het goed is dat de kosten van de WAO steeds meer bij bedrijven zelf worden gelegd. ,,De WAO kost de uitzendbranche tien procent van de omzet. Dan loont het toch de moeite om daar echt in te investeren? Ziekteverzuim moet een integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering'', zegt Hoogervorst.

Dat de uitzendbranche en de schoonmaaksector slecht scoren sluit aan bij vorige week gepubliceerde cijfers over allochtonen in de WAO. Allochtonen hebben relatief vaak een WAO-uitkering. In deze sectoren werken veel allochtonen. Vice-premier Jorritsma zei gisteren in de Tweede Kamer spijt te hebben van haar uitspraak dat de hoge arbeidsongeschiktheid onder oudere Marokkaanse en Turkse mannen mede het gevolg zou zijn van ,,een cultuurtje binnen de bevolkingsgroep''. Jorritsma benadrukte dat zij had bedoeld te zeggen dat uitkeringsinstellingen en gemeenten mede bijdragen aan ,,een cultuurtje'' waardoor adequate maatregelen uitblijven. ,,Misschien heb ik me wat ongenuanceerd uitgelaten. Mijn excuus daarvoor. Ik had het niet zo bedoeld.''