Renovatie

De laatste renovatiewerkzaamheden in het Amster- damse Zuiderbad. Het historische zwembad gaat, na een renovatie van ruim een jaar, in januari weer open voor publiek. Het bad wordt nu langzaam gevuld met ruim 900.000 liter water. Het project kostte twaalf miljoen gulden en liep, door de slechte staat van het gebouw, aanzienlijke vertraging op. Het Zuiderbad stamt uit het begin van de twintigste eeuw.

(Foto J⊘rgen Krielen)