Onderzoek naar voogdij-instelling

Er komt een onderzoek naar de doelmatigheid van de voogdij-instellingen. Dat is minister Korthals overeengekomen met de koepelorganisatie van de voogdij-instellingen. De gezinsvoogden liggen onder vuur door klachten van pleegouders.