Nederland favoriet bij mensensmokkel

Mensensmokkelaars hebben Nederland uitgekozen als bestemming voor asielzoekers uit Azerbeidzjan en Armenië. Dit staat in een analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bijna honderd procent van de asielzoekers heeft geen documenten bij zich, de reisverhalen en reisroutes zijn gestandaardiseerd en de organisatiegraad van de smokkelaars is toegenomen.

Uit het IND-rapport, getiteld Asielstroom uit de Kaukasus en de Russische Federatie, blijkt dat vrijwel alle asielzoekers uit deze regio met behulp van mensensmokkelaars naar Nederland komen. Tweederde van de asielzoekers verklaart dat de mensensmokkelaars de voorkeur aan Nederland als reisdoel geven. Volgens de IND kiezen zij voor Nederland omdat de asielzoekers een grote kans hebben op een verblijfsvergunning en het aantal verwijderingen nihil is.

Het IND-rapport is naar NRC Handelsblad gezonden nadat een beroep was gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. De IND begon het onderzoek nadat was gebleken dat vooral het aantal asielzoekers uit Azerbeidzjan explosief steeg, tot vijfduizend in de afgelopen tweeënhalf jaar. Na Irakezen, Afghanen en Somaliërs vormen Azeri de grootste groep. Zij komen vrijwel allemaal in de procedure. Duitsland en Nederland zijn de enige West-Europese landen waar Azeri een kans maken. Slechts vier procent van de Azeri is uitgezet. De asielzoekers uit de Kaukasus verklaren gemakkelijk in contact te komen met mensensmokkelaars. Ze zeggen meestal met een vrachtwagen te zijn gereisd, maar verklaren nooit door welke West-Europese landen ze gereden zijn. Niemand van de Azeri heeft papieren bij zich. Hun vluchtverhalen zijn ,,vaag en gestandaardiseerd'', aldus de IND.

Ook de meeste Iraakse en Afghaanse asielzoekers leggen ,,vage en waarschijnlijk onjuiste verklaringen af over hun reisroute'', schrijft de IND in het rapport Mensensmokkel en reisroutes uit Irak en Afghanistan. Deze asielzoekers zeggen met het vliegtuig gekomen te zijn, maar vragen niet op Schiphol maar elders asiel aan, zonder documenten. Er zijn ,,aanwijzingen dat in Nederland verblijvende familieleden en netwerken de Iraakse en Afghaanse asielzoekers opvangen en voorbereiden op de asielprocedure'', aldus de IND. De instroom van Iraakse en Afghaanse asielzoekers is afgenomen omdat Nederland door een aantal maatregelen minder aantrekkelijk is geworden. Nederland blijft desondanks populair: 26 procent van Iraakse en 34 procent van Afghaanse asielzoekers in Europa vroeg asiel aan in Nederland.

    • Yasha Lange