Nachtarbeid vrouwen

Frankrijk heeft het verbod op nachtarbeid voor vrouwen in de industrie opgeheven. De Franse parlementariërs hebben de afgelopen nacht 100 tegen 68 gestemd voor afschaffing van het verbod, dat dateert uit 1892 en dat in strijd is met de Europese regelgeving. Brussel had Frankrijk beschuldigd van `discriminatie' en dreigde met zware boetes van 950.000 franc (288.000 gulden) per dag als het verbod niet werd afgeschaft.