King stopt met thriller op internet

De Amerikaanse schrijver Stephen King stopt met zijn roman The Plant, waarvan tot nog toe vijf afleveringen op internet zijn verschenen. Dat blijkt uit een bericht dat King gisteren op zijn website plaatste. Pas over twee jaar wil de schrijver verdergaan met het feuilleton.

King had beloofd dat hij zijn feuilleton zou voortzetten als meer dan 75 procent van degenen die een tekst downloadde ook daadwerkelijk die dollar betaalde. Dit noemde King het honor system op het web, opgezet ter voorkoming van piraterij. De eerste hoofdstukken werden betaald door zo'n 75 procent van de afnemers. Er waren zelfs lezers die extra geld stortten (tot twintig dollar) om het verlies door de niet-betalers goed te maken. Bij hoofdstuk vier echter betaalde nog maar 46 procent van de lezers.

De eerste drie hoofdstukken van het boek kostten een dollar per stuk, maar de daaropvolgende waren langer en dus duurder: twee dollar. Na acht hoofdstukken zou King geen geld meer vragen, omdat het totaal dan de prijs van een reguliere pocket zou overstijgen. Maar nu is hij plotseling gestopt. Veel lezers hebben inmiddels zeven dollar betaald en zullen niet weten hoe het verhaal afloopt.

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat King stopt met schrijven (het boek is een `work in progress') vanwege de lage opbrengst; omdat de lezers de `afspraak' met de auteur niet nakomen. Maar het is net zo goed mogelijk dat er sprake is van een vooropgezet plan. Want aan het eind van het vijfde hoofdstuk, dat King al op 8 november op het net plaatste, vertelt hij zijn voornemen om voorlopig met het feuilleton te stoppen. Hij schrijft: ,,Na het volgende, extralange zesde hoofdstuk, zal The Plant aan een winterslaap beginnen, zodat ik kan werken aan Black House. Bovendien moet ik door met twee andere romans, en kijken of ik verder kom met Dark Tower. [...] Maar wanhoop niet, de laatste keer dat The Plant haar bladen opkrulde bleef het verhaal negentien jaar liggen. Ik weet zeker dat het de twee jaar wel overleeft dat ik met andere projecten bezig ben.''

King meldt dat het in december te verwachten hoofdstuk zes een logisch punt is om te stoppen: ,,In een traditioneel gedrukt boek zou dit het eind vormen van het eerste deel. Er zal een climax zijn, en hoewel niet alle vragen worden opgelost, zal van een aantal personages het lot bezegeld zijn.''

Toch zit hem daar nu juist de crux. Want The Plant is geen `traditioneel gedrukt boek', het is een met veel fanfare gepresenteerd e-book, een experiment op internet om te komen tot een directe uitwisseling tussen auteur en lezer. Dit experiment zou volgens King de `worst nightmare' van de uitgeverswereld worden, maar heeft zich ontwikkeld tot de nachtmerrie van de King-fan.

De methode waarmee Stephen King zijn roman The Plant verkoopt is nu al omstreden (veel mensen ergeren zich aan de aanpak, omdat het bij ieder hoodfdstuk opnieuw de vraag is hoeveel mensen gaan betalen en of hij wel door zal gaan) en zal, gezien de snelle ontwikkelingen op internet, over twee jaar zeker geen bestaansrecht meer hebben.

King heeft willen inspelen op de internet-waan van de dag, en denkt die nu straffeloos twee jaar vooruit te kunnen uitschuiven. Het ziet er naar uit dat de afloop van The Plant wel altijd onopgelost zal blijven. Zijn uitgever heeft dan ook al veel boze reacties ontvangen.

Intussen heeft King navolging gekregen van andere auteurs. De Engelse thriller-auteur Frederick Forsyth heeft inmiddels ook een systeem bedacht om iedere maand een verhaal te slijten (tegen twee pond per keer).

In Nederland is de schrijver/columnist Stephen Sanders nu bezig met een internet-feuilleton. Op www.liefde-is-voor-vrouwen.nl is hij bezig met de gelijknamige roman. Iedere dag kunnen lezers – gratis – de ontwikkelingen volgen. Volgens Sanders heeft dit initiatief niets met King te maken, hij vond het een aardig idee om de lezers bij het schrijven te betrekken.

,,Ik krijg zo'n tien reacties per dag'', zegt Sanders. ,,Het verrast me hoe nauwkeurig de mensen lezen. Ze geven heel gedetailleerde kritiek, die ik vaak kan verwerken in mijn verhaal.'' Eind december stopt Sanders met de online-versie. Het boek verschijnt in februari.

    • Hester Carvalho