Euthanasiewet aanvaard

Met 104 tegen 40 stemmen heeft de Tweede Kamer gisteren het wetsvoorstel over euthanasie aanvaard. Dat vrijwaart artsen die euthanasie plegen of hulp bieden bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden van strafvervolging.

De fracties van CDA, ChristenUnie, SGP en SP wezen het voorstel af. De SP stemde tegen omdat de wet het openbaar ministerie buitenspel zet en omdat de wettelijke erkenning van de schriftelijke wilsverklaring ,,niet deugt'', aldus Kamerlid Kant. D66, GroenLinks en VVD waren unaniem voor. Op het Kamerlid Apostolou na was ook de PvdA voor. PvdA-fractieleider Melkert zei wel dat een deel van zijn fractie vindt dat in de wet onvoldoende tegemoetgekomen wordt aan het recht op zelfbeschikking. Andere fractieleden vinden het werken met een schriftelijke wilsverklaring te ver gaan.

De Kamer nam het wetsvoorstel van de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) ongewijzigd over. Geen van de 16 voorgestelde inhoudelijke wijzigingen door de oppositie kreeg voldoende steun.

Volgens het wetsvoorstel mogen artsen een vrijwillig en weloverwogen gedaan verzoek tot levensbeëindiging van ondraaglijk en uitzichtloos lijdende patiënten honoreren als zij zich houden aan in de wet vastgelegde regels. Ook moeten ze de ingreep melden aan de gemeentelijke lijkschouwer. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt of de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Is dat niet het geval, of is er twijfel, dan schakelt de commissie het openbaar ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in. Euthanasie en hulp bij zelfdoding blijven wel als misdrijf in het Wetboek van Strafrecht gehandhaafd.

De drie Samen-op-Wegkerken zijn ,,zeer bezorgd'' over de gevolgen van de euthanasiewet. ,,Er is een grens overschreden die eigenlijk nooit overschreden had mogen worden'', aldus secretaris-generaal B. Plaisier. Kardinaal Simonis, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, noemde de `legalisering' niet te verenigen met het beginsel van bescherming van het menselijk leven. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie spreekt van ,,een belangrijke stap voorwaarts'' voor patiënt en arts.

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel naar verwachting begin 2001.