EU: meer import energie

De Europese Unie wordt op energiegebied steeds afhankelijker van de import. Volgens eurocommissaris Loyola De Palacio moet de Unie in 2030 70 procent van haar energiebehoefte importeren, tegen momenteel 50 procent, als niets wordt ondernomen om het tij te keren.

De Palacio waarschuwt daarvoor in een `groenboek' dat de Europese Commissie woensdag bespreekt. Zij analyseert daarin de situatie nu en op termijn op het gebied van de energievoorziening in de EU. Voorstellen blijven achterwege zolang de regeringen van de lidstaten zelf beslissen over de te verkiezen ,,energiemix'' om in hun behoefte te voorzien.

Volgens de Spaanse commissaris heeft Europa zelf beperkte ruimte om het aanbod te 'sturen'. De Palacio ziet een rol voor kernenergie, nu goed voor 15 procent van de energieproductie. Zij pleit voor een verdere analyse om te bekijken welke bijdrage nucleaire energie kan leveren.

Maar zij onderkent de gevoeligheid van het onderwerp, die leeft onder de lidstaten en in `eigen kring'. Onder haar collega's in het dagelijks bestuur van de EU is met name de Zweedse milieucommissaris Wallström een verklaard tegenstander van kernenergie. De verdere ontwikkeling van nucleaire energie vergt volgens De Palacio ,,overeenstemming'' onder de lidstaten en dat kan alleen als er een bevredigende oplossing is voor het afvalprobleem.