Akkoord over lonen in de maak

De vakbeweging en de werkgeversorganisaties zijn dichtbij een akkoord over verantwoorde loonontwikkeling en investeringen in onderwijs en zorg. Maandag volgt overleg met het kabinet.

De afgelopen weken hebben vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW besprekingen gevoerd over een zogeheten centrale aanbeveling voor de komende CAO-onderhandelingen. Morgen beginnen in de Stichting van de Arbeid besprekingen met andere vakbonden en werkgeversorganisaties.

FNV-voorzitter L. de Waal zegt goede hoop te hebben dat er een centrale aanbeveling komt. ,,We delen met de werkgevers de bezorgdheid over de loonontwikkeling en we zijn het eens over de noodzaak om te investeren in onderwijs en zorg'', zegt De Waal. Morgen zullen ook het CNV, Unie MHP, LTO en het MKB meepraten. ,,En dat heeft natuurlijk invloed'', aldus De Waal.

In de centrale aanbeveling worden geen percentages voor loonstijgingen genoemd. Volgens De Waal zal er dan ook geen sprake zijn van een vergaand akkoord over loonmatiging. ,,De verschillende bonden zullen stevig onderhandelen over de loonsverhoging van vier procent. De werkgevers zullen dat nog steeds te hoog vinden.'' Volgens hem kan de centrale aanbeveling wel als ,,een vorm van klimaatbeheersing'' worden beschouwd voor de komende CAO-onderhandelingen. De FNV-bonden hebben begin deze week afgesproken vier procent structurele loonsverhoging te eisen. Alleen FNV Bouw zal hiervan afwijken met een looneis van zes procent.

De sociale partners geven elk jaar gezamenlijk aanbevelingen voor CAO-onderhandelingen. Vergaande aanbevelingen zijn sinds het Akkoord van Wassenaar in 1982 (het begin van het polderoverleg) drie keer gedaan.

De sociale partners legden in 1998 in de Agenda 2002 vast dat meer op decentraal niveau afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt moesten worden en over flexibeler vormen van beloning. Volgens De Waal borduurt de aanstaande centrale aanbeveling voort op Agenda 2002. ,,Wij voegen daar elementen aan toe''.

De sociale partners spreken maandag met het kabinet tijdens het Najaarsoverleg over onder meer de loonontwikkeling en investeringen in het beroepsonderwijs. ,,Kok en Jorritsma moeten dan maar eens uitleggen waarom zij 3,5 procent loonsverhoging goed vinden en 4 procent levensbedreigend'', zegt De Waal. De sociale partners zullen ook van het kabinet eisen meer in het beroepsonderwijs te investeren. Het kabinet heeft een half miljard toegezegd, de sociale partners eisen 1,5 miljard gulden.