Vliegenthart in botsting met Kamer

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) is gisteren hard in botsing gekomen met de Tweede Kamer. Beiden verschillen van mening over de beste manier om de wachtlijsten in de thuis- en verpleeghuiszorg aan te pakken.

Inzet van het conflict is de positie van het `zorgkantoor', de regionale verzekeraar die verantwoordelijk is voor de inkoop van thuis- en verpleeghuiszorg. De Kamer wil daar minder geld in steken dan Vliegenthart van plan was. Volgens haar is dit geld nodig om de wachtlijsten met succes te kunnen aanpakken.

Een ruime Kamermeerderheid steunt een motie van D66 waarin de 45 miljoen gulden die Vliegenthart voor versterking van de zorgkantoren had uitgetrokken, wordt beperkt tot 20 miljoen. De rest moet worden besteed aan, wat D66 noemde, `goede doelen in de zorg'. Ook de 31 miljoen voor computers voor patiëntenregistratie moet volgens de motie anders worden besteed.

Vliegenthart keerde zich gisteravond, tijdens de voortzetting van het debat over de zorgnota, fel tegen de motie. Ze is bang dat die haar aanpak van de wachtlijsten in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg in gevaar brengt. De zorgkantoren zijn daarin belast met de registratie van de wachtlijsten, het toezicht op een doelmatige organisatie van de hulp en met de verdeling van het extra geld voor het verkorten van de wachttijden. Zij had daarover afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Deze hadden meer geld gevraagd voor het uitvoeren van deze en andere extra taken bij de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Na een kort maar fel debat met de Kamer kondigde Vliegenthart aan de motie met de verzekeraars en in het kabinet te bespreken. Met de verzekeraars praat ze om te bezien of die zelf een groter deel van de kosten voor eigen rekening willen nemen. Lukt dit niet, dan wil ze van het kabinet compensatie.

Overigens bleek in het debat dat niet zozeer het extra geld voor de zorgkantoren veel fracties zorgen baart, als wel de versterkte positie van de zorgkantoren die daarvan het gevolg kan zijn. Al enkele keren bleek een Kamermeerderheid niets in de zorgkantoren te zien.

Volgens de staatssecretaris zijn ze voorlopig nodig om voor de patiënt voldoende tegenwicht tegen de hulpverleners te vormen en om te zorgen dat de sector meer rekening houdt met de vraag naar hulp. De Kamer is het wel met Vliegenthart eens dat dit nodig is, maar is bang voor te veel macht bij het zorgkantoor. Ook vermoedt zij dat het inschakelen van het zorgkantoor tot meer bureaucratie leidt.

De zorgverzekeraars zeggen dat door de verlaging van de vergoeding de aanpak van de wachtlijsten in gevaar komt. Zorgverzekeraars Nederland wijst er op dat de 45 miljoen gulden die met Vliegenthart was afgesproken al veel minder was dan nodig.