Verkiezingen VS 1

In het artikel `Verkiezingen zijn geen songfestival' (NRC Handelsblad, 14 november), roept prof.mr. N.S.J.Koeman een onjuist beeld op. Hij gaat ervan uit dat in Nederland hertelling van stembiljetten mogelijk zou zijn. De Kieswet schrijft wel hertelling voor indien er een ernstig vermoeden bestaat dat bij de opneming van de stemmen cruciale fouten zijn gemaakt. Echter kan aan dit voorschrift niet meer worden voldaan omdat in schier alle kiesdistricten stemmachines worden gebruikt. De Tweede Kamer heeft dit dan ook in haar zitting van 18 mei 1998 vastgesteld zonder, vreemd genoeg, daaraan enige consequentie te verbinden. Het wezen der democratie is controle. Die is bij verkiezingsuitslagen niet meer mogelijk. Ook al zou Cuba, zoals het jegens de Verenigde Staten heeft gedaan, uit bezorgdheid omtrent het behoud van onze democratie, aanbieden waarnemers te zenden, dan zouden die niets kunnen controleren. Aandacht verdient de opmerking in het ingezonden stuk in dezelfde courant van de heer M. de Graaf, student politicologie: ,,Wie kan garanderen dat met die logge stemcomputer niet gerommeld kan worden?'' Merkwaardig dat dit zo weinig bekend is.

    • Mr L. van Heijningen