Verdachten in zaak verdronken jongen vrij

De officier van Justitie in het Oost-Duitse Dresden heeft drie verdachten in de zaak-Joseph vrijgelaten. De drie rechts-radicalen uit Sebnitz, ten westen van Dresden, waren vorige week gearresteerd omdat ze verdacht werden van moord op de 6-jarige Iraaks-Duitse Joseph Abdulla. Uit het onderzoek is ,,de dringende verdenking'' weggevallen, zei Officier van Justitie Claus Bogner gisteren. Dat betekent geenszins, zo zei hij, dat de twee mannen en een vrouw niet meer worden verdacht. Bij het politiepresidium in Dresden werken nu 30 experts aan de zaak.

Vorige week kwam de zaak aan het licht toen enkele verdachten werden gearresteerd. Officieel was de jongen drie jaar geleden bij verdrinking in het zwembad om het leven gekomen. Maar de ouders, het apothekersechtpaar Saad Abdulla en Renate Kantelberg, vertrouwden de zaak niet omdat Joseph blauwe plekken vertoonde en bij obductie drugs in zijn lichaam waren gevonden. Toen ze aanwijzingen kregen van stadsbewoners dat de jongen door `rechtsen' zou zijn vermoord, gingen ze op zoek naar getuigen.

De ouders spraken met 15 getuigen die menen dat Joseph door rechts-radicalen in het zwembad was mishandeld, drugs toegediend had gekregen, in het water was gegooid en verdronk. De ouders hadden de verklaringen opgestuurd naar het Criminologisch Instituut van Christian Pfeiffer, nu minister van Justitie in Nedersaksen. Op grond daarvan heropende Justitie de zaak-Joseph.

Tijdens verhoren is Justitie aan uitlatingen van een van de hoofdgetuigen gaan twijfelen, zei Officier Bogner. De getuige, nu 15 jaar, herkende een van de verdachten niet op een foto. Ook had hij zijn verklaring ,,gerelativeerd''. De namen van de beschuldigden zouden hem in de mond zijn gelegd. Ook zou geld zijn betaald, zei Bogner en noemde bedragen van 10 tot 50 mark. ,,We zijn sprakeloos'', reageerden zowel Renate Kantelberg als Saad Abdulla die gisteren bij kanselier Schröder hun relaas deden. ,,In feite hebben we erop gerekend'', zei Kantelberg. Zolang de zaak in handen van Justitie in Dresden ligt heeft ze weinig fiducie dat de waarheid boven tafel komt. De ouders, die uit West-Duitsland kwamen, menen dat er sprake is van een complot van politie, advocaten, neo-nazi's en de twee andere apotheken die de Wessies als een bedreiging zien. Rechts-radicalen hebben het gezin intussen bedreigd.