PvdA wil aanleg A4 ondergronds

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Netelenbos (Verkeer en waterstaat) serieus onderzoekt of de A4 Midden-Delfland onder de grond kan worden aangelegd. De sociaal-democraten haken aan bij een voorstel van de Technische Universiteit Delft, waarin een betaalbare, ondertunnelde `Delftseweg' uit de doeken wordt gedaan.

PvdA-Kamerlid Dijsselbloem bepleitte dit gisteren in een debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). De Kamer steggelt al jaren over aanleg van de A4 Midden-Delfland in Zuid-Holland.

De PvdA is ontevreden over een voorstel van een commissie onder leiding van voormalig minister Brinkman. De commissie stelt een `A4 Doorstroomroute' voor, gedeeltelijk betaald door het bedrijfsleven. Door het aanleggen van betaalstroken en tolwegen zou een filevrije weg van Amsterdam naar Antwerpen moeten ontstaan. De A4 Midden-Delfland bij Schiedam, deel van die doorstroomroute, zou dan een tolweg worden.

Minister Netelenbos is positief over het plan, maar verwacht dat alle onderdelen niet in één keer kunnen worden aangelegd. Dijsselbloem heeft forse kritiek. Hij vindt dat de private partijen weglopen voor de kosten van de `inpassing' van het nieuwe asfalt in de omgeving. ,,De bedrijven kunnen dit kostenplaatje niet bij voorbaat bij de overheid neerleggen.'' Netelenbos kondigde aan dat de private partijen opdraaien voor de kosten van de inpassing. Dijsselbloem benadrukte dat de Tweede Kamer het voorstel voor de doorstroomroute niet in zijn geheel hoeft te slikken. ,,We moeten voor elk deel bekijken of we de publiek-private samenwerking willen.''

Ook D66-Kamerlid Giskes stelde de noodzaak van de A4 doorstroomroute ter discussie. Ze vindt dat dit plan en het `Rondje Randstad', een snelle spoorverbinding tussen de vier grote steden, elkaar bijten. Als er goed openbaar vervoer komt zijn extra wegen overbodig, aldus Giskes. ,,We moeten niet op twee paarden wedden.''

Netelenbos heeft al 2,6 miljard gulden gereserveerd voor de doorstroomroute, waar het bedrijfsleven dan ook nog miljarden bij moet leggen. Giskes wil dat de minister pas een finaal oordeel velt over een rijksbijdrage als de noodzaak is aangetoond. PvdA, GroenLinks en RPF/GPV steunen D66.