Personalia

Drs. K.J.R. (Kees) Klompenhouwer wordt binnenkort buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Federale Republiek Joegoslavië met als standplaats Belgrado. Klompenhouwer (46) is al sinds augustus 1999 belast met de leiding van de ambassade in Belgrado, in de hoedanigheid van zaakgelastigde. Na het mislukken van de top in het Franse Rambouillet over de kwestie-Kosovo werd, kort voor het begin van de NAVO-bombardementen op het voormalige Joegoslavië eind maart vorig jaar, de toenmalige Nederlandse ambassadeur mr. J.P. Kleiweg de Zwaan teruggeroepen. In het kader van de normalisering van de betrekkingen met Servië en na afstemming binnen de EU is besloten dat weer een ambassadeur kon worden benoemd. Kleiweg de Zwaan is nu ambassadeur in Libanon.