Nieuwe structuur KNVB

Het bestuur betaald voetbal houdt op te bestaan en maakt volgend jaar mei plaats voor een nieuwe managementstructuur binnen de KNVB. Hierin zullen de Eredivisie NV (ENV), de eerste divisie en de business unit betaald voetbal van de bond worden vertegenwoordigd. De clubs zijn het hierover gisteravond eens geworden op de algemene vergadering in Zeist. Hiermee is de dreigende verzelfstandiging van de Eredivisie NV van de baan.

Henk Kesler werd gisteravond door de profclubs bedankt voor drie jaar voorzitterschap. Hij ontving hiervoor een kist wijn, grand cru. Kesler treedt per 1 december als directeur in vaste dienst van de KNVB. Hij is de opvolger van de naar Ajax vertrokken Arie van Eijden. Kesler: ,,Ik ben blij dat ik bij mijn afscheid nog een aanzet heb kunnen geven voor de nieuwe structuur.'' Fijntjes liet hij erop volgen dat het secretariaat van de ENV, jarenlang een tegenpool van de KNVB, nu wel voor de efficiency in het nieuwe bondsgebouw in Zeist gevestigd kan worden.

De ENV en de eerste divisie zullen straks met directeuren zijn vertegenwoordigd in een nieuwe raad van bestuur. Een raad van toezicht gaat daarboven functioneren als controlerend orgaan. Hierin zullen behalve een onafhankelijk voorzitter twee commissarissen van de ENV en twee vertegenwoordigers van de eerste divisie zitting nemen. De raad van toezicht komt vier keer per jaar bijeen.

Het huidige bestuur betaald voetbal slaagde er tot op heden niet in een opvolger te vinden voor Kesler. Dat was ook in het verleden een groot probleem. Toen de vacature-Staatsen na het echec met Sport7 niet kon worden ingevuld, werd waarnemend voorzitter Kesler bereid gevonden de functie definitief in handen te nemen.

Vanaf heden wordt uitsluitend naar een voorzitter gezocht die de raad van toezicht gaat leiden. De leden van dit orgaan worden als commissarissen gehonoreerd. Tot mei 2001 zullen de overgebleven sectiebestuursleden (vice-voorzitter Van Raaij, Van Praag, Bouwer en Van Ringelenstein) de zaken waarnemen. Na overleg met de sectie amateurvoetbal moet de meerderheid van de bondsvergadering van de KNVB nog wel akkoord gaan met de nieuwe structuur.