Nee tegen apart wonen gehuwden

De grootste coalitiefracties, PvdA en VVD, voelen niet veel voor het voorstel van het kabinet om echtparen vrij te laten in hun keuze om al dan niet samen te wonen.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer met staatssecretaris Cohen (Justitie) over wijzigingen in de wet omtrent rechten en plichten van partners in het toekomstige homohuwelijk en van traditioneel gehuwden. De wet verplicht gehuwden formeel op hetzelfde adres te wonen, maar door de praktijk en een grote hoeveelheid jurisprudentie is die bepaling feitelijk `een dode letter' geworden.

Volgens het Kamerlid Dittrich (D66) zijn het de drie paarse partijen geweest die de regering er toe hebben gebracht met nieuwe wetgeving te komen die echtparen meer van dergelijke vrijheden geven. Hij toonde zich dan ook `zielsgelukkig' met Cohens plannen om echtelieden de vrijheid te bieden ieder op hun eigen adres te wonen. Maar Dittrich moest met expliciete spijt en irritatie vaststellen dat hij op dit ogenblik in de coalitie als enige achter het kabinetsvoorstel staat. Hij verweet zijn PvdA en VVD een `zigzagbeleid'.

Het Kamerlid Vos (VVD) ziet nogal wat praktische bezwaren tegen de nieuwe wet. Wanneer bijvoorbeeld op naam van een echtpaar schulden worden gemaakt, kan de schuldeiser van het kastje naar de muur worden gestuurd, als de gehuwden op verschillende plaatsen wonen.

Naar zijn mening moeten beide gehuwden formeel op één adres kunnen worden aangesproken. Vos vindt dat Cohen het voorstel moet terugnemen en het eerst nog eens op allerlei fundamentele en praktische punten accuraat moet nalopen.

Staatssecretaris Cohen wijst het argument van de dolende schuldeiser van de hand, omdat er wat dat betreft geen verschil is met de huidige situatie. Ook nu weten schuldeisers immers niet of partners geregistreerd samenwonen dan wel formeel gehuwd zijn.

De christelijke oppositiefracties van CDA, RPF, GPV en SGP keerden zich, net zoals een aantal weken terug bij het debat over het homohuwelijk, fel tegen de voorstellen van de regering.

De confessionele fracties kwalificeren het samenwonen van man en vrouw als een ,,wezenlijk en waardevol kenmerk van het huwelijk.''