Meer nieuwe bedrijventerreinen dan ooit

Nederland wordt steeds voller met bedrijven. Vorig jaar is 1.579 hectare bedrijventerreinen uitgegeven. Dat is een slordige 3.000 voetbalvelden of wel 7,3 procent meer dan in 1998 en 4 procent meer dan in het recordjaar 1997. Dit blijkt uit het gisteren verschenen rapport `Werklocaties 2000' van de Rijksplanologische Dienst (RPD). Aan kantoorvloeroppervlak is in 1999 ruim 680.000 vierkante meter verwezenlijkt, een stijging van bijna 170.000 m2 ten opzichte van 1998. Begin 2000 bedroeg het totale kantoorvloeroppervlak in Nederland 18,2 miljoen m2. Naar verwachting komt daar binnen vijf jaar nog 16,4 miljoen m2 bij. Dat is namelijk de huidige zogeheten planvoorraad aan kantoorruimte. De grootste groei van de uitgifte van bedrijventerreinen werd in Noord-Holland geregistreerd: 61 procent.