Liberalen winnen comfortabel in Canada

De Canadese premier Jean Chrétien heeft gisteren de algemene parlementsverkiezingen gewonnen, die hij bij wijze van gok vervroegd had uitgeschreven. Niet alleen won zijn partij, de Liberale Partij van Canada, zoals verwacht een derde opeenvolgende regeringstermijn, maar bovendien groeide Chrétiens absolute meerderheid in het Lagerhuis in Ottawa.

De Liberalen, de enige landelijke partij met een reële aanspraak op regeringsmacht, behaalden volgens voorlopige cijfers van de Canadese omroep CBC een comfortabele meerderheid van 172 van de 301 Lagerhuiszetels, een winst van elf zetels. Ze kregen 41 procent van de stemmen, meer dan anderhalf maal zoveel als de tweede partij, de rechtse Canadian Alliance. De zetelwinst was onverwachts, want vooraf bestond onzekerheid over de vraag of Chrétien zijn meerderheid zou weten te behouden.

De grootste verrassing was een aanzienlijke winst voor Chrétiens Liberalen in de overwegend Franstalige deelstaat Québec. Hun tegenstander in Québec, het separatistische Bloc Québécois (de federale zusterpartij van de Parti Québécois, die de regering van Québec vormt), zag zijn aanhang teruglopen van 44 tot 37 zetels. De Liberalen werden er voor het eerst sinds 1980 de grootste federale partij – een belangrijke persoonlijke overwinning voor Chrétien, die een aanzienlijk deel van zijn lange politieke carrière heeft gewijd aan bestrijding van de afscheidingsbeweging onder Frans-Canadezen.

In Engelstalig Canada profiteerden de Liberalen voor de derde opeenvolgende maal van verdeling van rechtse oppositiestemmen tussen twee conservatieve partijen: de Canadian Alliance, een populistische beweging uit westelijk Canada, en de oude Conservatieve partij, die sinds 1993 grote moeite heeft om levensvatbaar te blijven. Die opdeling van stemmen droeg opnieuw bij tot een landslide voor de Liberalen in de centraal-Canadese deelstaat Ontario, die 103 Lagerhuisleden afvaardigt. De Liberalen wonnen er 100.

De Canadian Alliance, tot voor kort bekend als de Reform partij, slaagde er ondanks lichte zetelwinst niet in om door te breken buiten zijn basis op de westelijke prairies. De partij, fiscaal en sociaal conservatief, klom van 58 tot 67 zetels en blijft daarmee de grootste oppositiepartij. Maar op twee zetels in Ontario na zat de winst hem in verdere versteviging in de toch al solide afvaardiging uit de vier westelijke deelstaten.