Leerling-verpleegkundige snakt naar stage

Leerling-verpleegkundigen willen dat minister Borst (Volksgezondheid) meer stageplaatsen in ziekenhuizen creëert. Zo'n zevenhonderd leerling-verpleegkundigen hebben de minister vanochtend vierduizend handtekeningen aangeboden. Borst heeft er bij de ziekenhuizen op aangedrongen meer aandacht aan de stages te besteden.

Volgens de vakbond AbvaKabo is er een landelijk tekort van twintigduizend stageplaatsen in ziekenhuizen. De schaarste is het grootst in Groningen en Limburg. De Randstad kampt juist met een tekort aan stagiaires. Vooral leerlingen op MBO-niveau lopen nu vaak gedwongen stage in een ander deel van het land of zelfs in ziekenhuizen over de grens. Of ze komen voor hun stage terecht in een verpleeg- of verzorgingshuis. ,,Ze willen graag in een ziekenhuis ervaring opdoen, omdat ze daar later ook willen gaan werken'', aldus een woordvoerder van de Abvakabo. De ziekenhuizen krijgen de stagebegeleiding vergoed in hun budget. Zij zouden echter te weinig personeel hebben om de stagiaires te begeleiden.

Volgens een woordvoerder van de AbvaKabo hebben de bonden er `begrip' voor dat in de ziekenhuizen niet voldoende stagiaires terecht kunnen. De AbvaKabo zegt met de werkgevers in de CAO ,,afspraken te willen maken over over een vast percentage stagiaires''. Vakbond NU91 pleit voor `duostages': twee stagiaires die één stageplaats bezetten onder leiding van één werkbegeleider.

Volgens Borst is het niet goed dat stagiaires moeten uitwijken naar het buitenland. Bij het in ontvangst nemen van de petitie riep ze de ziekenhuizen vanmorgen op zelf voldoende stageplaatsen te creëren. MBO-verpleegkundigen, die na hun stage klaar zijn met de opleiding, leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg, aldus Borst.

NVZ, de vereniging van ziekenhuizen, pleit voor een landelijk stagebureau dat het aantal stageplaatsen registreert en scholen met stagiaires kan wijzen op ziekenhuizen, verpleeghuizen en inrichtingen waar nog plaats is.

De problemen zijn ontstaan na het afschaffen, in 1997, van de `in service-opleidingen' in de ziekenhuizen en andere instellingen. De scholen zijn volledig verantwoordelijk voor de opleiding geworden.