Klimaat

De laatste tijd wordt er wel eens gesuggereerd dat Nederland de waterproblemen van deze nieuwe eeuw simpelweg kan oplossen door het verhogen van dijken. Mij lijkt echter dat het probleem in eerste instantie vooral achter de dijken zal liggen. Een hogere temperatuur wereldwijd zal tot meer turbulentie en verdamping leiden, meer regenval en daardoor problemen met de waterhuishouding en afvoer, temeer daar ook de zeespiegel zal stijgen. Of in zo'n situatie de Deltawerken het altijd zullen houden, wordt dan natuurlijk wel een vraag. Door dit alles wordt deze eeuw water voor Nederland een groot probleem. Het gevoel van klimatologische veiligheid kon heden ten dage wel eens te groot zijn.

    • Jan de Jong