Gore vraagt natie telling af te wachten

Al Gore, de Democratische kandidaat voor het presidentschap, heeft de Amerikaanse natie gisteravond in een tv-toespraak geduld gevraagd totdat alle stemmen in Florida zijn geteld.

Zijn Republikeinse opponent

George W. Bush meent dat hijzelf de verkiezingen heeft gewonnen; Bush werkt aan zijn regering.

Deze dubbele werkelijkheid houdt de Verenigde Staten deze week in haar greep. Terwijl de Republikeinse kandidaat-vice-president Dick Cheney in Washington een persconferentie hield over de door hem geleide overgangsoperatie naar een Bush-presidentschap, dienden advocaten voor de Gore-campagne in Tallahassee een officieel protest in tegen de uitslag in Florida.

President Bill Clinton maakte na afloop van een zitting van zijn kabinet duidelijk dat hij niets te maken had met de beslissing van de Algemene Dienst van de overheid, die het leegstaande `overgangskantoor' met de bijbehorende financiële middelen (5,3 miljoen dollar) niet aan de Bush-campagne wil overdragen zolang de uitslag van de verkiezingen nog voor de rechter wordt aangevochten.

De `secretary of state' van de staat Florida stelde zondag de officiële uitslag in Florida vast. Volgens haar berekeningen had Bush gewonnen met 537 stemmen. Daarmee maakt hij aanspraak op de 25 kiesmannen van de staat, die hem op hun beurt aan een meerderheid in het Kiescollege helpen dat Bush het presidentschap van de Verenigde Staten zou bezorgen.

In zijn tv-toespraak deed Gore een vurig beroep op Amerikaanse waarden. ,,Een stem is niet zomaar een stukje papier'', zei hij. ,,Een stem is een menselijk geluid, een uiting van de principes van één mens. Wij mogen geen stem het zwijgen laten opleggen.''

Gore verwees naar de kiesdistricten Miami Dade en Palm Beach waar, om verschillende redenen, geen handmatige tellingen in het eindresultaat werden meegewogen. Gore zou daar honderden stemmen zijn verloren door gebrekkige apparatuur of verwarring onder de kiezers. De Democraat Gore moest gisteravond weerstand bieden aan de groeiende roep om een einde te maken aan de nu drie weken durende nasleep van de verkiezingen. Republikeinen moedigen die stemming aan; zij wijzen op herhaalde uitslagen in Florida in het voordeel van Bush en op opiniepeilingen die een licht afnemend geduld bij het publiek suggereren.

Gore heeft tijd nodig om zijn laatste kaart uit te spelen: de rechters in Florida, die eerder het idee hebben gesteund dat alle stemmen moesten worden geteld.

MACHTSOVERDRACHT

    • Marc Chavannes