Gore slecht verliezer

Washington Post

Charles Krauthammer schrijft op de opiniepagina van The Washington Post over de jongste ontwikkelingen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen:

[...] Wat te doen? Onder zulke omstandigheden is er maar één ding dat voldoet: de regels volgen. Ze zijn wellicht arbitrair. Ze zijn misschien niet doeltreffend. Ze zijn misschien niet beter in staat de [...] `wil van het volk' te tonen dan het opwerpen van een munt. Maar het volgen van de regels is de enige eerlijke en gewettigde manier een dergelijke strijd te beëindigen.

Welke regels? [...] Het enige faire en gewettigde antwoord is: de regels zoals ze op de verkiezingsdag golden.

Dat is wat er verkeerd is met de onophoudelijke en onbuigzame poging van de Gore's campagnestaf door te gaan met het tellen en hertellen, het voeren en opnieuw voeren van processen, het gissen naar en intuïtief aangeven van de niet te onderscheiden bedoelingen van de kiezer, dit alles ten einde genoeg stemmen te winnen.

[...]Het enige antwoord (in deze situatie) is dat enkele volwassenen, liefst oude rotten uit de Democratische partij, naar Al Gore gaan en zeggen: Je hebt op de verkiezingsavond verloren. Je hebt de onofficiële eerste hertelling verloren. Je hebt de officiële hertelling verloren. Drie keer, onder drie verschillende procedures. De tijd om nieuwe stemmen te zoeken op basis van weer nieuwe regels is voorbij.