Gezondheidsraad: aanpak RSI faalt

De aanpak van RSI (Repetitive Strain Injury) is wetenschappelijk onvoldoende onderzocht en faalt daardoor vaak. Patiënten met de handicap, die onder meer ontstaat na veelvuldig computergebruik, ondergaan vaak allerlei behandelingen zonder afdoende resultaat.

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een gisteren verschenen advies over RSI. De raad pleit voor meer duidelijkheid door het doen van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de genezing van RSI.

Ongeacht de last en de duur van de klachten hebben in Nederland jaarlijks naar schatting twee tot vier op de tien werkende mensen last van RSI. Vooral beeldschermwerkers worden erdoor getroffen, zij lijden aan de welbekende `muisarm'.

Maar ook beroepsgroepen als kassapersoneel, musici, slagers, lopendebandwerkers en postsorteerders hebben onevenredig vaak last van de aandoening.

In bedrijven en instellingen tracht men via maatregelen, zoals aanpassing van het meubilair, RSI onder het personeel te voorkomen, maar volgens de Gezondheidsraad ontbreekt het tot dusver aan voldoende wetenschappelijk bewijs of deze maatregelen wel doeltreffend zijn. Daarnaast ondergaan patiënten vaak allerlei behandelingen, variërend van fysiotherapie tot aan houdingsadviezen, maar die blijken de klachten niet volledig te kunnen verhelpen. Dat geeft veel ongerustheid, onzekerheid en extra leed.

Goede voorlichting aan patiënten is daarom belangrijk, aldus de raad. De eerste stap van iedere behandeling zou een vermindering moeten zijn van de activiteiten die tot de klachten hebben geleid.