Domeinnamen

In het artikel `Internet krijgt nieuwe adressen' (17 november) wordt gerefereerd aan vijf extensies naast de nationale domeinnamen (com, net, org, edu, gov). Er zijn echter nog twee andere in gebruik. Het betreft `int' voor internationale organisaties, waarvan landen lid zijn, en `mil' voor militaire organisaties. Voorbeelden zijn : europa.eu.int (Europese Unie), interpol.int, nato.int, un.int (VN landenmissies) en defenselink.mil (VS ministerie van Defensie). Toch geen onbetekenende organisaties.

    • Erik Pateer