De waarheid 2

Heel het stuk van Thomas von der Dunk ademt een geest van ongenuanceerde veroordeling van orthodox gelovigen, `verlichte' christenen krijgen in het voorbijgaan nog wel een zesminnetje, maar alleen als `ze de eigen geloofswaarheden begonnen te relativeren.' Ik wil niet op alle slakken die in zijn stuk rondkruipen zout leggen, maar over de laatste glijd ik uit: als hij zegt dat de cynische vraag van Pilatus `Wat is waarheid?' (Johannes 18:38) de meest verstandige woorden uit het héle Nieuwe Testament zouden zijn. Wat nu? Von der Dunk heeft blijkbaar het hele Nieuwe Testament gelezen en dus moet het hem toch opgevallen zijn dat Pilatus, na enkele mislukte pogingen om Jezus vrij te krijgen, waaronder een verklaring dat hij in Jezus geen schuld vond, Jezus overgaf om gekruisigd te worden (Johannes 19:16). Is het niet denkbaar dat Pilatus' cynisme ten opzichte van de waarheid meegespeeld heeft bij zijn falen in zijn plicht om recht te doen?

Trouwens, Von der Dunk moet bij zijn lectuur van het Nieuwe Testament toch op meer verstandige uitspraken gestoten zijn, zoals het `oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt' (Mattheus 7:1) van diezelfde Jezus.

    • Em.Pred. Spijkenisse
    • C.E. Huizing