De waarheid 1

Volgens Thomas H. von der Dunk in het artikel `De waarheid verdient het gerelativeerd te worden' (NRC Handelsblad, 11 november), sprak Pilatus de meest verstandige woorden van het hele Nieuwe Testament toen hij zei: ,,Wat is waarheid?''(Johannes 18:38). Nu klinkt zo'n filosofische vraag heel wijs in het debat over waarden en normen. Voor het slachtoffer is de relativerende vraag echter minder plezier als meteen op deze vraag volgt: ,,Toen nam Pilatus Jezus en liet Hem geselen.'' (Johannes 9:1.)

    • A. Bijl