Claim Tulip tegen Dell

Tulip is in de Verenigde Staten een juridische procedure begonnen tegen het Amerikaanse computerconcern Dell wegens inbreuk op octrooi. Het Nederlandse bedrijf zegt een claim ,,van substantiële omvang'' op concurrent Dell te hebben. Volgens Tulip maakt Dell sinds 1997 inbreuk op een aan haar behorend octrooi voor moederborden. Tulip heeft de procedure aanhangig gemaakt bij de federale rechtbank in de staat Delaware.