Allochtonen in de WAO ongemoeid

Het ministerie van Sociale Zaken neemt voorlopig geen maatregelen om het verhoudingsgewijs hoge aantal WAO'ers onder allochtonen aan te pakken.

Vice-premier Jorritsma (VVD) kondigde vrijdag na afloop van de ministerraad aan dat het kabinet deze week met een `aanzet' tot maatregelen zou komen.

Minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) wil eerst recente cijfers over arbeidsongeschiktheid ,,nader analyseren'' om te kijken of nieuwe maatregelen moeten worden genomen.

,,Maar dat ligt niet voor de hand'', laat een woordvoerder van Sociale Zaken weten. Hij wijst er op dat het afgelopen jaar ,,een heel pakket met WAO-beleid'' is afgesproken waarin ook speciale aandacht is voor de uitstroom van allochtonen uit de WAO.

Op het ministerie van Sociale Zaken is met verbazing kennis genomen van de mededeling van Jorritsma. Minister Vermeend wil niet reageren. Jorritsma zou vanmiddag in de Tweede Kamer vragen krijgen over dit onderwerp.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over allochtonen in de WAO en de uitspraken Jorritssma hierover zorgden vorige week voor ophef. De Telegraaf kopte vrijdag `Gros allochtonen heeft uitkering', Jorritsma noemde de cijfers vrijdag ,,zeer verontrustend''. ,,We gaan niet pleiten voor een zachte aanpak.'' Volgens haar kunnen de hoge aantallen verklaard worden door ,,een cultuurtje binnen de bevolkingsgroep''.

Volgens het CBS is het aantal arbeidsongeschikten onder Turkse en Marokkaanse mannen tussen 40 en 65 jaar respectievelijk 44 en 36 procent. Dat is ruim twee keer zoveel als onder autochtone mannen. Absoluut gezien gaat het om beperkte groepen: 11.000 Turkse mannen en 8.000 Marokkaanse mannen in deze leeftijdscategorie hebben een WAO-uitkering.

In totaal zitten circa 930.000 mensen in de WAO. Als bij de percentages de allochtonen met WW of bijstand worden opgeteld, blijkt de uitkeringsafhankelijkheid onder oudere Turkse en Marokkaanse mannen respectievelijk 64 en 61 procent te zijn.

Directeur J. Veenman van het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek gaf vorige maand in het blad ISEO-nieuws vier verklaringen voor het hoge aantal WAO'ers onder de oudere allochtone mannen. Zij zijn sterk oververtegenwoordigd in lage functies, waarin het risico op arbeidsongeschiktheid het grootst is. Ook zijn ze het zwaarst getroffen door de hoge werkloosheid van de afgelopen decennia, toen de WAO is gebruikt om `overtollig' personeel kwijt te raken.

Verder zijn veel functies in de industrie verdwenen. En ten slotte blijkt dat nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, er selectieprocessen plaatshebben die voor allochtonen ongunstig zijn.