Tekort bij Culturele Hoofdstad

De Stichting Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 komt twee miljoen gulden tekort, omdat het uitgaven voor een aantal gesponsorde projecten moet voorschieten.

B & W van Rotterdam hebben toegezegd ,,naar oplossingen te zoeken'', maar stellen zich voor de extra twee miljoen gulden niet garant. ,,Je zou wel gek zijn om door een garantie-verlening de druk op sponsor-inspanningen weg te halen'', aldus wethouder H. Kombrink van cultuur.

Het gaat om drie tot zes van de inmiddels driehonderd projecten, waarvan de organisatie en financiering in september j.l. opnieuw moesten worden bekeken. ,,Woensdag heb ik opnieuw periodiek overleg met de Stichting'', aldus Kombrink, ,,en het zou me verbazen als die twee miljoen er inmiddels niet zijn gekomen. Zo niet, dan bekijken we ook in hoeverre onze eigen diensten en bedrijven als vangnet kunnen dienen. De Stichting is zelf aansprakelijk en als er risico's worden gelopen, kunnen we ruggesteun bieden.'' Volgens een gemeentelijk woordvoerder zullen ,,leden van het college van B & W op basis van hun eigen netwerk alles in het werk te stellen om een steentje bij te dragen.''

Op 18 december presenteert de Stichting de catalogus van programmaonderdelen: van een Jeroen Bosch-tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen tot Mini & Maxi Shows, een permanent cultuurpaleis voor kinderen van 4 tot 14, Villa Zebra, in het Museumpark, en Preken voor andermans parochie, met sprekers van steeds andere religieuze gezindten in kerken, moskeeën en tempels. Ook staat er een omvangrijke woningbouwmanifestatie op de agenda, waarbij particuliere woningen worden opengesteld, en een optreden van de Turkse zangeres Fairuz. Samen met Oporto, eveneens Culturele Hoofdstad 2001, komt het tot de uitwisseling van muziekevenementen, een voetbalwedstrijd en een winkelstraat, waarbij men in Oporto `Rotterdams' kan shoppen, en omgekeerd.

,,U kunt 18 december laat noemen'', zegt Kombrink, ,,ik ken geen enkele Culturele Hoofdstad die dat eerder deed. Bovendien hadden we in plaats van de gebruikelijk vier jaar, maar twee jaar voor de voorbereidingen. En daarbij is vooral duidelijk geworden dat sponsoring een zeer ingewikkelde materie is. Bedrijven willen vijf ballen in de lucht houden, de Stichting wacht alsmaar op schriftelijke toezeggingen en dan blijkt uiteindelijk dat zo'n bedrijf liever toch maar iets zelf organiseert.''

De Stichting beheert een budget van 52 miljoen gulden, afkomstig van gemeente, Rijk en Europese Unie. Uiteenlopende onderdelen van het programma hebben, volgens Ap van der Pijl, projectleider communicatie en marketing van de Stichting, inmiddels nog zo'n 48 miljoen gulden gegenereerd via bedrijfsleven en andere instellingen, zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Rotterdamse Schouwburg die bij eigen relaties geld bijeenbrachten. Als ander voorbeeld noemt Van der Pijl Going Dutch, waarbij reproducties van kunstwerken bij wijze van openlucht-tentoonstellingsdomein op tientallen meters hoge gevels van bedrijfspanden worden geplakt. Twintig bedrijven reageerden positief.

Intendant Bert van Meggelen, verantwoordelijk voor het artistieke beleid, is tot 18 december niet aanspreekbaar. Eerder deze maand werd bekend dat hij ,,op eigen verzoek'' uit de directie stapte. ,,Hij rust even uit'', aldus de gemeentelijk woordvoerder. H. de Bruijne is nu zakelijk stichtingsdirecteur.